Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är beredande grupper till ledningsgruppen. I Närvårdsområde Ulricehamn finns fyra grupper som är kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan.

Psykisk ohälsa

Äldre

Barn och unga