Arbetsgrupper

Fotograf: Caroline Andersson

Arbetsgrupperna är beredande grupper till ledningsgruppen. I Närvårdsområde Ulricehamn finns fyra grupper som är kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan.

Psykisk ohälsa

Äldre

Barn och unga


Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:32