Ulricehamn

Magnus Andersson

Ordförande ledningsgrupp Ulricehamn

Ulricehamns närvårdsområde

Närvårdsområde Ulricehamn är ett av tio Närvårdsområden i Södra Älvsborg.

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Ulricehamns samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering..

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan

Ledningsgrupp Ulricehamn

Magnus Andersson , Ordförande, Socialchef Ulricehamns kommun
magnus.andersson1@ulricehamn.se
Anna-Karin Johansson ,Verksamhetschef vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
anna-karin.k.johansson@vgregion.se
Björn Bonnevier ,Verksamhetschef Hälsobrunnens vårdcentral
bjorn.bonnevier@ptj.se
Anna-Lena Ingelhag ,Verksamhetschef, Närhälsan Ulricehamn
anna-lena.ingelhag@vgregion.se
Kay Eriksson ,Barn- och ungdomspsykiatri, Södra Älvsborgs Sjukhus
kay.eriksson@vgregion.se
Maria Glemfelt ,Omvårdnadsutvecklare, Södra Älvsborgs Sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se
Britt Thorell , Folkhälsoplanerare, Ulricehamns kommun
britt.thorell@ulricehamn.se
Lena Sjöberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulricehamns kommun
lena.sjoberg@ulricehamn.se
Anna-Karin ASP, Verksamhetschef för Beställning och kvalitet,  Ulricehamns kommun
annakarin.aspberg@ulricehamn.se
Åsa Andergrand
,Folktandvården
asa.andergrand@vgregion.se
Ann-Christin Eiframsson
,Verksamhetschef funktionsnedsättning, Ulricehamns kommun
ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se
Carin Stangel
t.f. Verksamhetschef Äldreomsorg, Ulricehamns kommun
carin.stangel@ulricehamn.se
Kristina Rosenberg
,Verksamhetschef individ och familjeomsorg, Ulricehamns kommun
kristina.rosenberg@ulricehamn.se
Malin Anell
, Närhälsan Rehab
malin.anell@vgregion.se
Gülsen Özdenkos, Barn- och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se

Senast uppdaterad: 2018-09-11 13:28