Arbetsgrupp psykisk ohälsa

Carina Öman-Stenvall

Sammankallande psykisk ohälsa

Arbetsgrupp psykisk hälsa

Arbetsgruppen för personer med psykisk ohälsa och personer med samsjuklighet arbetar bland annat med att:

  • Anordna psykiatrins dag
  • Inventera och implementera samordnade individiella planer för personer med psykisk ohälsa

Senast uppdaterad: 2018-06-18 09:08