Ledningsgrupp Tranemo

Ledningsgrupp Tranemo

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Solveig Eldenholm, ordförande
Tranemo kommun
solveig.eldenholm@tranemo.se 

Anna Jogeland, vice ordf.
Tranemo kommun
anna.jogeland@tranemo.se 

Martti Järviniemi
Tranemo kommun
martti.jarviniemi@tranemo.se

Yvonne Skogh Andersson
Tranemo kommun
yvonne.skogh.andersson@tranemo.se

Karin Eliasson
Folkhälsostrateg,Tranemo kommun
karin.eliasson@tranemo.se

Sara Theorin
Tranemo kommun
sara.theorin@tranemo.se

Anna Wahlström
Tranemo kommun
anna.wahlstrom@tranemo.se 

Thomas Åhman
Tranemo kommun
thomas.aman@tranemo.se

Sonja Nilsson
Närhälsan, Tranemo vårdcentral
sonja.nilsson@vgregion.se

Helén Nordling
Närhälsan Rehab 
helen.nordling@vgregion.se

Maria Glemfelt
Södra Älvsborg Sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se

Kay Eriksson
BUP SÄS
kay.eriksson@vgregion.se

Ulrik Edvinsson
Tranehälsan
ulrik.edvinsson@tranehalsan.se

Anna-Karin Johansson
SÄS
anna-karin.k.johansson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-11 08:46