Tranemo

Solveig Eldenholm

Ordförande ledningsgrupp Tranemo

Närvårdsområde Tranemo är ett närvårdsområde inom
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för
vårdsamverkansarbetet.

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Tranemo samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. 


Senast uppdaterad: 2018-09-13 11:28