Ledningsgrupp Svenljunga

Svenljunga närvårdsområde

Närvårdsområde Svenljunga är ett av tio Närvårdsområden i Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. 

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Svenljunga samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan

Sebastian Nydén

Ordförande ledningsgrupp Svenljunga

Representanter

Sebastian Nydén Svenljunga kommun             
sebastian.nyden@svenljunga.se

Elisabeth Larsson Närhälsan Vårdcentralen Svenljunga elisabeth.larsson@vgregion.se

Maria Glemfelt Södra Älvsborgs sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se  

Calle Larsson Södra Älvsborgs sjukhus, Öppenvårdspsykiatrin calle.larsson@vgregion.se

Kay Eriksson Södra Älvsborgs sjukhus, Barn och ungdomspsykiatri kay.eriksson@vgregion.se

Pia Hendberg Offentlig primärvård rehabilitering
pia.hendberg@vgregion.se

Helena Lundgren skolpsykolog elevhälsoteamet
helena.lundgren@svenljunga.se

Emelie Risbeck folkhälsostrateg
emelie.risbeck@svenljunga.se

Carina Stavåsen medicinskt ansvarig sjuksköterska
carina.stavasen@svenljunga.se 

Sandra Larewall verksamhetschef IFO/FH och myndighet sandra.larewall@svenljunga.se

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på
hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:09