Arbetsgrupper Svenljunga

Lokala arbetsgrupper Svenljunga

Lokala arbetsgrupper startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning och tidsram finns beskrivet i uppdragshandlingen. Den lokala arbetsgruppen arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

I Närvårdsområde Svenljunga finns nedanstående grupper som är kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan

Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:21