Svenljunga

Fotograf: Caroline Andersson

Sebastian Nydén

Svenljunga närvårdsområde

Närvårdsområde Svenljunga är ett av tio Närvårdsområden i Södra
Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. 

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Svenljunga samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan


Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:35