Ledningsgrupp Mark

Ledningsgrupp Mark

Vakant, ordförande, Socialförvaltningen
 
Birgitta Andersson
Socialförvaltningen
birgitta.andersson@mark.se

Nina Brag
Barn- och ungdomspsykiatri Södra Älvsborgs sjukhus 

Calle Larsson
Vuxenpsykiatri Södra Älvsborgs sjukhus 
bengt-arne.andersson@vgregion.se

Åsa Blixt
Habiliteringen
asa.blixt@vgregion.se

Eva Pettersson
Närhälsan
eva.ma.pettersson@vgregion.se

Krister Fransson,
vårdenhetschef Skene


 

 

Mötestider 2019

28 februari
25 april
29 augusti
21 november

Samtliga klockan 13:30-16:30

Kallelse och dagordning skickas ut två veckor innan mötet.

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på
hemsida.


Senast uppdaterad: 2019-02-10 20:33