Ledningsgrupp Mark

Ledningsgrupp Mark

Bahman Alami, ordförande, Socialförvaltningen
bahman.alamialamdari@mark.se

Birgitta Andersson
Socialförvaltningen
birgitta.andersson@mark.se

Nina Brag Barn- och ungdomspsykiatri Södra Älvsborgs sjukhus 

Calle Larsson Vuxenpsykiatri Södra Älvsborgs sjukhus 
bengt-arne.andersson@vgregion.se

Åsa Blixt Habilitering
asa.blixt@vgregion.se

Eva Pettersson Närhälsan
eva.ma.pettersson@vgregion.se

Krister Fransson, vårdenhetschef Skene 

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på
hemsida.


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:34