Arbetsgrupp Västbus

Barn och unga vuxna

Cecilia Ragnarsson, Sammankallande,
Verksamhetschef för elevhälsan

Maria Fransson,
Enhetschef BUF

Ingela Kahlin,
Individ, familj och
funktionshinder

Nina Stavås,
Individ, familj och
funktionshinder

Anette Eriksson,
Individ, familj och
funktionshinder

Maria Nilsson-Fast,
Individ, familj och
funktionshinder

Nina Brag,
BUP

Katarina Bryngelsson,
Närhälsan

Nisimo Pochat,
Närhälsan


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:26