Arbetsgrupper

Lokala arbetsgrupper

Lokala arbetsgrupper startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning och tidsram finns beskrivet i uppdragshandlingen. Den lokala arbetsgruppen arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

I Närvårdsområde Mark finns nedanstående grupper kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan.


Senast uppdaterad: 2018-06-07 14:54