Ledningsgrupp Herrljunga

Ledningsgrupp Herrljunga

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper

Magnus Stenmark, Socialchef
magnus.stenmark@admin.herrljunga.se

Bodil Jivegård, Bildningschef
bodil.jivegard@admin.herrljunga.se

Viveca Lundahl, Folkhälsosamordnare
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Kajsa Murro Hagman Vårdenhetschef psykiatrisk mottagning Vårgårda
kajsa.murro@vgregion.se

Agneta Andersson Verksamhetschef Herrljunga vårdcentral
agneta.k.andersson@vgregion.se

Erik Bjurström Verksamhetschef elevhälsa
erik.bjurstrom@admin.herrljunga.se

Gunlög Hedtjärn Vårdenhetschef, barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS, BUP Alingsås
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Ingvor Svedjenäs Enhetschef ungdomsmottagningen Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum

Eva-Britt Johansson, Medicinkliniken SÄS

 

Marianne Fransson, VUP SÄS


Aniko Andersson Vård och omsorg

Christina Mattelin Biståndsdchef

Jenny Turunen IFO verkställighet

 

Mötesrutin

Till dagordningens anmälda ärenden ska bifogas underlag för att övriga deltagare
ska kunna förbereda sig innan mötet. Underlaget kan vara i form av information
eller en frågeställning


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:44