Arbetsgrupp psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Representanter

Elisabeth Skarnehall, Verksamhetschef Socialt stöd, Herrljunga kommun
Sören Karlsson, Vårgårda, SÄS
Lotta Järner, Verksamhetschef, Närhälsan Herrljunga
Birgitta Johansson, Elevhälsan, adjungerad

Minnesanteckningar