Arbetsgrupp psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Representanter

Agneta Andersson, vårdenhetschef Närhälsan
Marianne Fransson, vårdenhetschef Öppen psykiatri
Jennie Turunen, verksamhetschef Socialt stöd

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad: 2018-05-21 10:37