Arbetsgrupp psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Representanter

Agneta Andersson
Vårdenhetschef Närhälsan

Marianne Fransson
Vårdenhetschef Öppen psykiatri

Jennie Turunen
Verksamhetschef Socialt stöd
jennie.turunen@admin.herrljunga.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-12-04 13:24