Arbetsgrupp Barn-och unga-Västbusgrupp

Representanter

Bodil Jivegård, Utbildningschef, Herrljunga kommun

Elisabeth Skarnehall, Verksamhetschef Socialt stöd, Herrljunga kommun

Ewa Hedström, Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri, SÄS

Lotta Järner, Verksamhetschef, Närhälsan Herrljunga

Vakant, Habilitering, SÄS

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad: 2018-05-21 10:44