Arbetsgrupp Barn-och unga-Västbusgrupp

Arbetsgrupp Barn och unga

Erik Bjurström
Elevhälsan, Bildningsförvaltningen
erik.bjurstrom@admin.herrljunga.se

Gunlög Hedtjärn
BUP, Alingsås
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Agneta Andersson
Närhälsan, Herrljunga vårdcentral
agneta.k.andersson@vgregion.se

Viveka Lundahl
Herrljunga kommun
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Christina Mattelin
Socialförvaltningen
christina.mattelin@admin.herrljunga.se

Ingvor Svedjenäs
Alingsås
ingvor.svedjenas@vgregion.se 

Lisa Hårsmar
Herrljunga
lisa.harsmar@vgregion.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-12-03 10:41