Arbetsgrupp äldre

Representanter

Karin Paust, MAS, Herrljunga kommun, Sammankallande
Maria Tid, Verksamhetschef vård och omsorg, Herrljunga kommun
Maria Glemfeldt, Omvårdnadsutvecklare, SÄS
Viveca Karlsson, Biträdande Vårdcentralschef, Närhälsan

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-05-21 10:23