Psykisk ohälsa

Den lokala arbetsgruppen Psykisk ohälsa består av företrädare från kommun, närhälsan och sjukhus

Josefine Nyman,
Sammankallande Kvalitet & utvecklingschef samt chef Personliga ombud ALF, Borås stad

Linnea Ersson
Enhetschef SOF, kommunal hälso- & sjukvård SOF, Borås Stad

Ann Rolfsson
Enhetschef, Försörjningsenheten ALF, Borås Stad

Håkan Johansson
Verksamhetsutvecklare IFO, Borås Stad

Sandra Weineland
Psykolog och samordnare Närhälsan

Carina Erlandsson
Vårdenhetschef, Vuxenpsyk rehabmott SÄS

Jan Nilsson
Vuxenpsykiatrin, mottagning Mark SÄS

Lena Englén
Vårdenhetschef, Vuxenpsykiatrin SÄS

Margareta Grönbäck
Enhetschef, psykiatriboenden SOF, Borås Stad

Sandra Hansson
Personligt ombud ALF, Borås stad

Robert Karlsson
Personligt ombud ALF, Borås stad


Senast uppdaterad: 2018-04-04 13:33