Barn och unga vuxna

Den lokala arbetsgruppen består av företrädare från kommun, sjukhus och primärvård.

Lena Johansson
Chef för elevhälsa

Ann-Christin Barsjö
Enhetschef elevhälsan 

Anna-Marie Isaksson
Enhetschef barnhälsan 

Marianne Gunnarsson
Enhetschef IFO 

David Ahlgren
Enhetschef funktionshinderverksamheten

Clary Hansson
Enhetschef BUP

Maria Sjöblom Hyllstam
Enhetschef Primärvården


Senast uppdaterad: 2019-03-13 19:10