Barn och unga

Arbetsgruppen för barn och unga vuxna i utsatt situation är också lokal Västbusgrupp

Om Västbus

Västbus arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. För att lägga hela fokus på barnet ska chefer och medarbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP med flera arbeta enligt Västbus riktlinjer. Riktlinjerna beslutades politiskt i Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna 2005.

Sammanställning av lokal Västbusgrupp

Annelie Fischer
Förvaltningschef Bildning, Bollebygds kommun
annelie.fischer@bollebygd.se

Helena Sparrfeldt
Enhetschef, Bollbebygds kommun
helena.sparrfeldt@bollebygd.se

Lena Mårtensson
Sjuksköterska Bollebygds kommun
lena.martensson@bollebygd.se

Lisa Bäckman
Enhetschef, Bollebygds kommun
lisa.backman@bollebygd.se

Marie Karlsson
Distriktssköterska BVC
marie.mh.karlsson@vgregion.se

Madeleine Qvicklund
Barnmorska ungdomsmottagningen Närhälsan Borås och Bollebygd
madeleine.qvicklund@vgregion.se

Clary Hansson
Vårdenhetschef BUP Elindal, SÄS
clary.hansson@vgregion.se

Kristina Sunebrand
Folkhälsosamordnare, Bollebygds kommun
kristina.sunebrand@bollebygd.se

Milena Lampret
Rektor, verksamhetschef elevhälsan Bildning, Bollebygds kommun
milena.lampret@bollebygd.se

Teresia Granlund
Utvecklingsledare Bildning, Bollebygds kommun
teresia.granlund@bollebygd.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-12-12 07:33