Barn och unga

Arbetsgruppen för barn och unga vuxna i utsatt situation är också lokal Västbusgrupp

Om Västbus

Västbus arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. För att lägga hela fokus på barnet ska chefer och medarbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP med flera arbeta enligt Västbus riktlinjer. Riktlinjerna beslutades politiskt i Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna 2005.

Sammanställning av lokal Västbusgrupp

Annelie FischerBollebygds kommun, Ordförande

Helena Sparrfeldt Bollebygds kommun

Kristina Sunebrand Bollebygds kommun

Carolina Nicklasson Bollebygds kommun

Emma Lundberg Bollebygds kommun

Marie Karlsson Närhälsan BVC

Clary Hansson Södra Älvsborgs Sjukhus

Saknas Habilitering och hälsa 

Minnesanteckningar

2018

18-09-26

2017

17-09-20


Senast uppdaterad: 2018-05-21 11:17