Äldre och palliativ vård

Representanter

Kristina Magnusson, Ordförande, Bollebygds kommun
Sylvia Korsell, Bollebygds kommun
Maria A Winkler, Bollebygds kommun
Anna-Karin Westin, Bolleygds kommun
Paula Nordling, Bollebygds kommun
Eva Lidslot, Bollebygds kommun
Charlotta Englund, Bollebygds kommun
Eva Sommer, Närhälsan
Annika Troedsson, Närhälsan
Maria Glemfeldt Södra Älvsborg Sjukhus

Minnesanteckningar

Det finns inga minnesanteckningar från 2017-2018 att publicera.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:37