Äldre och palliativ vård

Representanter

Ingela Sunneskär
MAS, verksamhetschef HSL, Bollebygds kommun
ingela.sunneskar@bollebygd.se  

Charlotta Englund
Enhetschef HSV, Bollebygds kommun
charlotta.englund@bollebygd.se

Sylvia Korsell
Sjuksköterska HSV, Bollebygds kommun
sylvia.korsell@bollebygd.se

Anna-Karin Westin
Arbetsterapeut HSV, Bollebygds kommun
anna-karin.westin@bollebygd.se

Paula Nordling
Distriktssköterska HSV, Bollebygds kommun
paula.nordling@bollebygd.se

Annika Troedsson
Distriksläkare, Närhälsan Bollebygd
annika.troedsson@vgregion.se

Malin Nordahl
Enhetschef neuro-rehabkliniken, SÄS
malin.nordahl@vgregion.se

Eva Lidslot
Enhetschef Hemtjänst ÄO, Bollebygds kommun
eva.lidslot@bollebygd.se

Eva Sommer
Distriktssköterska, Närhälsan Bollebygd
eva.sommer@vgregion.se

Maria Ahlbom Winkler
Biståndshandläggare ÄO, Bollebygds kommun
maria.ahlbom-winkler@bollebygd.se

Maria Schönemann
Enhetschef, somatiskt boende ÄO
maria.schönemann@bollebygd.se

Henrik Carlsson
Enhetschef demensenhet ÄO, Bollebygds kommun
henrik.carlsson@bollebygd.se

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-04-23 11:48