Arbetsgrupper

Lokal arbetsgrupp Bollebygd

Lokala arbetsgrupper startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning och tidsram finns beskrivet i uppdragshandlingen. Den lokala arbetsgruppen arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

I Närvårdsområde Bollebygd finns nedanstående grupper som är kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan.

Barn och unga

Psykisk ohälsa

Äldre och palliativ vård


Senast uppdaterad: 2018-06-11 10:28