Bollebygd

Ingela Sunneskär

Ordförande ledningsgrupp Bollebygd

Närvårdsområde Bollebygd är ett närvårdsområde inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Bollebygd samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 17:33