Ledamöter DPS

Bengt Hilmersson, Vårgårda kommun. Ordförande
bengt.hilmersson@vargarda.se

Göran Larsson, Södra Älvsborgs Sjukhus, vice ordförande
goran.larsson@mp.se

Peter Rosholm, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund peter.rosholm@bollebygd.se

Lennart Andreasson, Borås Stad
lennart.i.andreasson@gmail.com

Morgan Hjalmarsson, Borås stad
morgan.hjalmarsson@boras.se

Anki Schutz, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
ann-katrin.schutz@borasregionen.se

Patric Cerny, Habilitering & Hälsa
patric.cerny@boras.se

Christina Abrahamsson, Herrljunga kommun
christina.k.abrahamsson@admin.herrljunga.se

Lisa Dahlberg, Marks kommun
lisa.dahlberg@mark.se

Ann-Sofie Alm, Primärvårdsstyrelsen 
ann-sofie.alm@vgregion.se

Dario Espiga, Primärvårdsstyrelsen
dario.espiga.corbo@vgregion.se

Linn Brandström, Styrelsen för beställd Primärvård
linn.brandstrom@vgregion.se

Stefan Carlsson, Svenljunga kommun
stefan.carlsson@svenljunga.se

Hanne Jensen. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
hanne57jensen@hotmail.com

Magnus Johansson, Tandvårdsstyrelsen
magnus.i.johansson@folksam.se

Tony Hansen, Tranemo kommun
tony.hansen@tranemo.se

Roger Wilhelmsson, Ulricehamns kommun
roger.wilhelmsson@ulricehamn.se

Christina Brandt, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
christina.ml.brandt@gmail.com

Roland Mattsson, Chef Äldreomsorg, Vårgårda kommun, Ordförande i Styrgrupp Närvård
roland.mattsson@vargarda.se

Harriet Johnson Dimberg, Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator Närvårdskontoret
charlotte.bliesener@vgregion.se

Caroline Andersson, samordnare Närvårdskontoret
caroline.ml.andersson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-06-11 07:52