Ledamöter DPS

Bengt Hilmersson, Vårgårda kommun Ordförande
bengt.hilmersson@vargarda.se

Göran Larsson, Södra Älvsborgs Sjukhus, vice ordförande
goran.larsson@mp.se

Staffan Setterberg, Styrelsen för Södra Älvsborg Sjukhus
setterber@nativo.se

Claes Redberg, Styrelsen för Södra Älvsborg sjukhus
claes.redberg@vgregion.se

Lars-Erik Olsson, Bollebygds kommun
lars-erik.olsson@bollebygd.se

Niklas Arvidsson, Borås stad
niklas.arvidsson@boras.se

Anna Svalander, Borås stad
anna.svalander@boras.se

Mats Palm, Herrljunga kommun
mats.plam@admin.herrljunga.se

Tomas Johansson, Marks kommun
tomas.johansson@mark.se

Johan Björkman, Svenljunga kommun
johan.bjorkman@svenljunga.se

Lennart Haglund, Tranemo kommun
lennart.haglund@tranemo.se

Wiktor Öberg, Ulricehamns kommun
wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se

Mikael Levander, Ulricehamns kommun
mikael.levander@fv.ulricehamn.se

Cecilia Andersson, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
cecilia.y.andersson@vgregion.se

Lisbeth Mensas, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
lisbeth.mensas@vgregion.se

Bente Johansson, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
bente.johansson@vgregion.se

Hanne Jensen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
hanne57jensen@hotmail.com

Angelica Bielinski Lundgren, Tandvårdsstyrelsen
angelika.bielinski@gmail.com

Linnea Wall, Tanvårsstyrelsen
linnea.wall@mariestad.se

Magnus Johansson, Tandvårdsstyrelsen
magnus.i.johansson@folksam.se

Charlotte Nordström, Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen
charlotte.nordstrom@vgregion.se

Michael Melby, Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen
michael.melby@vgregion.se

Sebastian Aronsson, Styrelsen för Habilitering & Hälsa
sebastian.aronsson@vgregion.se

Patric Cerny, Habilitering & Hälsa
patric.cerny@boras.se

Jim Aleberg, Styrelsen för Närhälsan
jim.aleberg@vgregion.se

Monika Beiring, Styrelsen för Närhälsan
monika.beiring@vgregion.se

Viktoria Haraldsson, Styrelsen för Närhälsan
vickan@telia.com

Roland Mattsson, Vårgårda kommun, Ordförande i Styrgrupp Närvård
roland.mattsson@vargarda.se

Ann-Marie Schaffrath, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Vice ordförande Styrgrupp närvård
ann-marie.schaffrath@vgregion.se

Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator Närvårdskontoret
charlotte.bliesener@vgregion.se

Anki Schutz, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund/Närvårdskontoret
ann-katrin.schutz@borasregionen.se


Senast uppdaterad: 2018-06-11 07:52