Workshop "Lagen om samverkan..." 31 jan

Det är över 100 anmälda till denna workshop och ett gediget program är framtaget. Avanmälan måste ske till narvardssamverkan.info@vgregion.se, eller om man utser en ersättare, om man inte själv kan komma.

Genom diskussion och dialog vill vi  fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från kommun, primärvård och sjukhus i Södra Älvsborgs när det gäller arbetet med den nya samverkanslagen.

Målgrupp: Ni som arbetar, deltar i planeringar inför utskrivning från sjukhus, arbetar med SAMSA i kommun, primärvård eller sjukhus i Södra Älvsborg.

Plats: Pulsen Konferens, halvdag eftermiddag.

För mer information och anmälan, se inbjudan.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 11:47