Höstens roliga arbete inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Höstens fortsatt roliga arbete inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg!

Nu är sommaren slut och det känns som om hösten kommit väldigt fort! De ljusa och varma sommardagarna ersätts nu av lite mörkare men mysiga, och förhoppningsvis, vackra höstdagar.

Vi på närvårdsskontoret är i full gång med att planera höstens aktiviteter!

Vi har ett spännande val framför oss och för de, både gamla och nya, som vill veta mera om Närvårdssamverkans organisation och arbete, så har närvårdsskontoret inbjudit till två informationstillfällen under senare delen av året , 13 november och 4 december.

Vi har en spridningskonferens på Pulsen den 4 oktober och inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Dagen riktar sig till alla i våra verksamheter som är intresserade av att höra om Närvårdssamverkans goda arbete och målgrupperna är äldre, barn och unga och inom psykisk hälsa.

Vi är också med och arrangerar en utbildning om vårdrelaterade urinvägsinfektioner på SÄS, också i oktober. Detta är en utbildning för dig som arbetar med patienter/vårdtagare, både inom kommun, primärvård och på sjukhus, som dagligen utsätts för risker att drabbas av en urinvägsinfektion.

Läs gärna mer om våra utbildningar och konferenser på sidan Utbildningar och konferenser

Närvårdskontoret ser fram emot höstens aktiviteteter och hoppas att vi ses!

 

Senast uppdaterad: 2018-08-28 11:51