Tidig upptäckt, tidiga insatser

Kontakt

Karin Berg
Projektledare
Närhälsan Södra Älvsborg
Mobil: 070-9476758
karin.ec.berg@vgregion.se

Referensgrupp

Jenny Linder
Enhetschef
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Södra Älvsborgs sjukhus
Tfn 033-616 16 84
Jenny.linder@vgregion.se

Johan Sundqvist
Verksamhetsutvecklare
Marks kommun
Tfn 0320-21 70 00
Johan.sundqvist@mark.se

Laslo Erdes
Barnhälsovårdsöverläkare
Centrala Barnhälsovården Södra Älvsborg
Tfn 010-435 72 62
Laslo.erdes@vgregion.se

Lina Ljung Roseke
Enhetschef
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg
Tfn 0700-82 33 80
Lina.ljung.roseke@vgregion.se

Morgan Gustafsson
Habiliteringschef barn- och ungdomshabiliteringen Borås
Tfn 033-616 20 89
Morgan.gustafsson@vgregion.se

Kay Eriksson
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken SÄS
Tfn 03-6161680
kay.eriksson@vgregion.se

Nina Brag
Vårdenhetschef
Barn- och ungdomspsykiatri/Barn- och ungdomsmedicin Skene
Tfn 0320-77 93 78
Nina.brag@vgregion.se

Jenny Harlid
Logoped Södra Älvsborgs sjukhus
Tfn 033-616 48 61
Jenny.harlid@vgregion.se

Veronica Hermansson
Samordnare Barnneurologiska utredningsteamet Södra Älvsborg
Tfn 033-616 23 45
Veronica.hermansson@vgregion.se

Styrgrupp

Sebastian Nydén, ordförande
socialchef Svenljunga
sebastian.nyden@svenljunga.se

Karin Berg
Projektledare Närhälsan Södra Älvsborg
karin.ec.berg@vgregion.se

Kay Eriksson
Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus
Kay.eriksson@vgregion.se

Helena Lundgren
Elevhälsan Svenljunga kommun
helena.lundgren@svenljunga.se

Vanja Myrén
IFO-chef Borås stad
Styrgrupp för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


Senast uppdaterad: 2019-01-11 09:20