Omstrukturering

Omstrukturering om mobil närvård

Projektledare Christina Ohlsson slutar den 12 maj. Hennes projekttid har varit 70 % och innan hon slutar ska djupintervjuer med utvalda patienter utföras och enkäter ska skickas ut till patienterna.

Projektet fortsätter och Närvårdskontoret, och då främst samordare Caroline Andersson, kommer fortsätta förvalta projektet vidare på 20 %. En analysrapport kommer att tas fram utifrån djupintervjuerna och enkäterna.

Workshop i september och i december är inställda men fokus på Mobil Närvård kommer istället att läggas på Närvårdssamverkans årliga spridningskonferens den 4 oktober.

Vi ser att projektet snart är implementerat i verksamheterna och stöd och hjälp kommer att finnas för de som behöver!

Caroline kommer att ge löpande information om projektet och allt återfinns på Närvårdskontorets hemsida.

För frågor och funderingar kontakta Caroline Andersson via mobil 073-305 62 83 eller mail caroline.ml.andersson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-06-12 09:30