MiniMaria

Kontakt

Projektledare:

Birgitta Spanopoulos Theandersson
Vårdenhetschef beroende/LARO-mottagningen
VUP/Södra Älvsborgs Sjukhus
 033-616 26 46
 0761-282614
birgitta.theandersson@vgregion.se

Sara Svenberg
Socionom Socialsekreterare IFO Unga Vuxna Borås Stad
033-35 36 73
0768-88 36 73
sara.svenberg@boras.se

Styrgrupp

Karin Berg Projektledare Närhälsan Södra Älvsborg
karin.ec.berg@vgregion.se

Kay Eriksson Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus
Kay.eriksson@vgregion.se

Helena Lundgren Elevhälsan Svenljunga kommun
helena.lundgren@svenljunga.se

Vanja Myhrén IFO-chef Borås stad

Marita Haglund
marita.haglund@vgregion.se

Styrgrupp för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Detta är ett nystartat projekt och som kommer att pågå under ett år.

Projektets övergripande mål är att kartlägga förutsättningar samt ta fram ett konkret förslag för en integrerad verksamhet mellan VG-regionen och kommunerna i Södra Älvsborg av typen ”Mini-Maria”. En mottagning av typen ”Mini-Maria” är en integrerad verksamhet som är till för ungdomar och unga vuxna som har alkohol- och drogrelaterade frågor eller bekymmer. Mottagningen i Södra Älvsborg  kommer även att erbjuda stöd i frågor och bekymmer hos ungdomar och unga vuxna gällande spelmissbruk.

Projektet kommer, till att börja med, att pågå under ett år med start sommaren 2018.