Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde har behov av samordnade insatser från fler än en huvudman För att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när fler huvdmän ansvarar för insatser 

Alla kan ta initiativ till en SIP, som t ex patient, närstående, FK, vårdcentral, rehab, BUP, men den praktiska handläggningen, att planera och kalla till ettt möte, upprätta en plan och följa upp planen ansvarar socialtjänst eller hälso- och sjukvård för.

 


Senast uppdaterad: 2018-11-14 08:29