Lär Ut

Kontakt

Marie Elm
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 033-35 8412
Mobil: 0766 -23 06 49
marie.elm@boras.se

Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas eftersom de är extra känsliga för att få läkemedelsbiverkningar. Under 2013-2017 genomför Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en satsning på kompetensutveckling för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Som ett led i denna satsning inbjuds nu sjuksköterskor både i kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhus till en utbildning om äldre och läkemedel. För de kommunala sjuksköterskorna är utbildningen knuten till ett handledaruppdrag i vilket det ingår att informera sjuksköterskekollegor och omvårdnadspersonal inom sin enhet/område.


Senast uppdaterad: 2018-09-26 14:29