In- och utskrivning i hemsjukvård

Ingela Thorell

Arbetsrutin för elektronisk kommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård beskriver den praktiska handläggningen vid övergång av hälso- och sjukvårdsinsatser mellan kommun och primärvård.

Initiativ till in-/utskrivning i hemsjukvård kan tas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller patient/närstående. 

En enhetlig rutin med elektronisk kommunikation via det gemensamma IT-stödet innebär en enklare, effektivare och säkrare informationsöverföring i vårdens övergångar. Resultatet blir fylligare bakgrundsinformation och säkrare informationsöverföring vilket i sin tur leder god vård för den enskilda patienten.

Arbetsrutinen är framtagen av medlemmar från Delregional arbetsgrupp SVPL i Södra Älvsborg och godkänd av Strygrupp närvård 2015-05-12.


Senast uppdaterad: 2019-01-04 10:08