Distansmöten via video-videoplanering

Videovårdplanering på distans i Västra Götaland implementerades våren 2015

Implementering av videovårdplanering i Västra Götaland startade i mars 2015.
Fyrbodal var först sen Södra Älvsborg, därefter Skaraborg och SIMBA. Göteborg startade hösten 2016. Målet 2015 var att ”förbereda samt införa ett koncept för att använda videomöte som en alternativ mötesform för samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus.” 2016 lades fokus på "trepartsmedverkan".

https://www.youtube.com/watch?v=eo_WNEMF3cc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eo_WNEMF3cc&feature=youtu.be


Senast uppdaterad: 2018-09-26 14:29