Avvikelser i Närvårdsamverkan

En avvikelse är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt. En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad.

Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommuner för:

Kommunerna Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.Närhälsans vård- och rehabmottagningar lokaliserad geografiskt inom Södra ÄlvsborgPrivata vårdgivare lokaliserade geografiskt inom ovanstående kommunerSödra Älvsborgs SjukhusHabilitering & Hälsa geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg Tandvård geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg.

Ett regionalt avvikelseprojekt startades 2018 vilket innebär att  en länsgemensam rutin ska tas fram. Läs mer om projektet

Vid frågor kring avvikelser kontakta samordnare Caroline Andersson caroline.ml.andersson@vgregion.se eller mobil 0733-05 62 83

Avvikelsehantering

Rapport och avvikelseblanketter skickas till:

Närvårdskontoret
Samordnare avvikelser
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås