Avvikelser i Närvårdsamverkan

En avvikelse är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt. En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad.

Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommuner för:

Kommunerna Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.Närhälsans vård- och rehabmottagningar lokaliserad geografiskt inom Södra ÄlvsborgPrivata vårdgivare lokaliserade geografiskt inom ovanstående kommunerSödra Älvsborgs SjukhusHabilitering & Hälsa geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg Tandvård geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg.

Ett regionalt avvikelseprojekt startades 2018 vilket innebär att  en länsgemensam rutin ska tas fram. Projektet är fortfarande pågående men ingen rutin har ännu tagits fram.

Avvikelser i samverkan beskrivs under fliken "Händelsebeskrivningar" där processen kring händelse, åtgärd och uppföljning beskrivs.

Rapport och avvikelseblanketter skickas till:
Närvårdskontoret Samordnare avvikelser
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Avvikelsegruppen Södra Älvsborg

Anna-Carin Antonsson SÄS
anna-carin.antonsson@vgregion.se

Marie Elm, MAS, Borås stad
marie.elm@boras.se

Linda Augustsson, MAR, Svenljunga och Marks kommun
linda.augustsson@mark.se

Pernilla Berglund, avdelningschef, Herkules vårdcentral
pernilla.berglund@ptj.se

Helene Backman Carlsson, SAS, Herrljunga kommun 
helene.backman-carlsson@admin.herrljunga.se

Christina Kronquist, utvecklingsledare, Närhälsan
christina.kronquist@vgregion.se

Adjungerad:
Lars-Olof Lindblad, E-samordnare Borås kommunalförbund
lars-olof.lindblad@borasregionen.se


Senast uppdaterad: 2019-01-11 09:24