Projekt mobil närvård

Syfte och mål

Multisjuka äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen mellan vårdgivare fungerar samt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna.

Projektet Mobil närvård startades 2015 och har som mål att ge en behovsanpassad och tillgänglig vård så att patienter och närstående känner sig trygga och väl omhändertagna. Syftet med projektet är att starta upp och implementera mobila hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam  i Sjuhärad. Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

1 januari 2018 finansieras mobila hemsjukvårdsläkare via Krav-och kvalitetsboken. Närsjukvårdsteamet är fortsatt projektfinansierat och det kommer även finnas fortsatta medel för projektledare under 2018.

Nyheter

Grymt jobbat Cissi och Martin på den mobila nätverksträffen!

Omstrukturering om mobil närvård

Glad sommar!

Höstens möten 2018

Projektledarmöte: 12/9, 16/10 och 6/12

Hemsjukvårdsläkarmöte: 26/9

Närsjukvårdsteam: 25/10

Nätverksträff Mobil närvård: 22/11


Senast uppdaterad: 2019-01-21 15:23