Delprojekt: Vård och stöd barn och unga

Nära vård och stöd för barn och unga syftar till att öka upplevelse av trygghet och nöjdhet för barn och unga med omfattande behov. Målsättningen är att införa en arbetsmodell för en utvecklad samverkan på hemmaplan där ett Nära vård- och stödteam med nyckelpersoner från skola, förskola, elevhälsa, socialtjänst, och primärvård är en av de viktiga funktionerna. 

Kontakt

Delprojektledare

Sara Larsson 
sara.larsson@mariestad.se

1

Länkar


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:38