Delprojekt: Vård på rätt nivå - ambulans i samverkan

Delprojektet syftar till att öka möjligheterna att bedriva vård på rätt nivå när individen upplever behov av akut/oplanerad vård. Målsättningen är att utveckla arbetssätt som skapar en trygg och säker vårdkedja dygnets alla timmar där vårdbehovet inte kräver transport till akutmottagning.  

I delprojektet deltar medarbetare från Skaraborgs Sjukhus (ambulans, omsorgskoordinator, vuxenpsykiatrin, dagsjukvården), kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång (medicinskt ansvariga sjuksköterskor, sjuksköterskor) samt vårdcentralerna Skagern vård och hälsoenhet, Unicare och Närhälsan Töreboda (chefer). 

Kontakt

Delprojektledare 

Hans Törnqvist 
hans.tornqvist@vgregion.se

1

Länkar


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:39