Vård på rätt nivå - ambulans i samverkan

Delprojektet syftar till att öka möjligheterna att bedriva vård på rätt nivå när individen upplever behov av akut/oplanerad vård. Målsättningen är att utveckla arbetssätt som skapar en trygg och säker vårdkedja dygnets alla timmar där vårdbehovet inte kräver transport till akutmottagning.  

I delprojektet deltar medarbetare från Skaraborgs Sjukhus (ambulans, omsorgskoordinator, vuxenpsykiatrin, dagsjukvården), kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång (medicinskt ansvariga sjuksköterskor, sjuksköterskor) samt vårdcentralerna Skagern vård och hälsoenhet, Unicare och Närhälsan Töreboda (chefer). 

Kontakt

1

Länkar


Senast uppdaterad: 2018-12-04 12:02