Nära vård Norra Skaraborg

Nära vård Norra Skaraborg är ett projekt i samverkan mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av Nära vård innebär att fler vårdgivare samverkar för att möta invånarnas behov i norra Skaraborg.

Projektet initierades av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och har pågått sedan november 2016. Ursprungligen skulle projektet pågå fram till och med 2018 men har förlängts till att pågå även 2019. Projektets målsättning är att:

-  identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska organiseras, finansieras, ledas och styras

-  utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg

Projektets målbild är: En sammanhållen och tillgänglig nära vård- och omsorg som skapar trygghet och delaktighet för invånarna i Norra Skaraborg. 

Läs mer om delområden och projektorganisation

Kontakt

Projektledare:

Nils-Gunnar Främberg Primärvården 
nils.gunnar.framberg@vgregion.se

Agneta Bakir Kommun 
agneta.bakir@toreboda.se

Mia Gustafsson Skaraborgs Sjukhus 
eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Delprojektledare:

Se respektive delprojekt.

1

1

Länkar


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:35