IAPS - Integrerat arbetssätt psykisk hälsa Skaraborg

Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram en handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Vårdsamverkans styrgrupp har beslutat om ett gemensamt finansierat projekt för att utveckla det gemensamma arbetet och stärka kompetensen i samverkan.  Läs mer...


Senast uppdaterad: 2018-10-24 15:56