Övriga regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner