Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård

Implementeringsgrupp i Skaraborg

En ny lag, Samverkan vid utskrivning från slutenvården (SFS 2017:612), gäller från 1 januari 2018. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få rutiner och IT-tjänst på plats till i september. IT-systemet SAMSA kommer att anpassas och utbildningsinsatser kommer att genomföras innan driftstarten, som föreslagits ske i september 2018, men det är viktigt att förberedelsearbetet kommer igång även i verksamheter och vårdsamverkan.

En implementeringsgrupp har bildats för att informera och stötta med information. Implementeringsgrupp för samverkan vid in- och utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård har antagit arbetsnamnet ”Implementeringsgruppen Skaraborg” för att förenkla kommunikation. Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med information från implementeringsgruppen Skaraborg.

Mer information finns under rubriken Dokument nedan.

Processtöd

Adam Krantz
Förvaltare SAMSA för Skaraborgs kommuner
Processtöd implementeringsgruppen Skaraborg

adam.krantz@skovde.se 

Informationsutskick

2019-03-15 Informationsutskick nr 9

2019-01-25 Informationsutskick nr 8

2018-12-03 Informationsutskick nr 7

2018-09-20 Informationsutskick nr 6

2018-08-29 Informationsutskick nr 5

2018-06-20 Informationsutskick nr 4

2018-05-18 Informationsutskick nr 3

2018-04-18 Informationsutskick nr 2 - statsuppdatering

2018-02-20 Vårdplaneringsprocessen från och med 2018-01-01 

2018-02-19 Trygg Hemgång info till vårdgivare inför årsskiftet 2017/18 

 

Informationsmaterial

Information till den enskilde - inför SIP

Information till den enskilde - utskrivningsprocessen

 

Delregionala dokument

Rehabkedja Skaraborg 

Rutin - Justering av betalgrundande värden i IT-tjänsten SAMSA

Skaraborgs tillämpning av rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA. 

Stödstruktur avstämning

 

Övriga dokument

Implementering, steg 3

Implementering, steg 2

Samverkan vid in- och utskrivning: Implementeringsarbete 

 


Material från konferens 18-02-09

Filmupptagning: Konferens om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Länk till Youtube)

Bildspel: Information, dialog, implementering

Bildspel: Erfarenheter från Lidköpings kommun

Bildspel: Överenskommelse mellan kommuner och Västra Götalandsregionen   

 

Material från dialogdagar  

Oktober 2018 
Presentation: Dialogdag 17 oktober 2018 

November 2018 
Frågor och svar från dialogdagarna i november 2018 

 

Material för kommande dialogdagar

Maj 2019 
Save the date - dialogdagar samverkan vid in- och utskrivning

 


Senast uppdaterad: 2019-04-17 14:23