Gruppmedlemmar PSS

Ordförande

Gunilla Druve Jansson,
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tfn  0707-99 51 83
E-post  g.druve@telia.com 

 

Övriga ledamöter

Beredningen Välfärd Skaraborgs kommunalförbund
Bengt Andersson, 
Christer Johansson, 
Therese Sahlström, 
Ulf Genitz, 
Vakant, 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Patric Cerny, patric.cerny@svenskakyrkan.se 
Sebastian Aronsson, iseb@me.com

Styrelsen för närhälsan
Jim Aleberg, jim.aleberg@vgregion.se
Monika Beiring, monika.beiring@hotmail.com

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Charlotte Nordström, charlotte.nordstrom@vgregion.se
Michael Melby, michael.melby@mellerud.se

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Marie Ekman, marie.ekman@skovde.se
Pär Johnson, par.johnson@liberalerna.se
Susanne Larsson, susanne.larsson@falkoping.se

Tandvårdsstyrelsen
Angelica Lundgren Bielinski, angelica.bielinski@gmail.com
Linnea Wall, linnea.wall@mariestad.se

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Dan Hovskär, dan.hovskar@kristdemokraterna.se
Sebastian Calusson, sebastian.clausson@mariestad.se


Senast uppdaterad: 2019-01-16 12:36