Avvikelsegrupp

Avvikelsegruppen ska, på uppdrag av samverkansgruppen Patientsäkerhet, arbeta för att stärka patientsäkerhetsarbetet inom avvikelsehantering.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:38