Strokevård

Intentionen är att i samverkan nå en stabil sammanhållen vårdkedja för alla som insjuknat i stroke utifrån individens behov och delaktighet.

Utvecklingsgrupp

En utvecklingsgrupp för stroke i Skaraborg bestående av representanter från sjukhus, primärvård och kommun, där alla professioner finns med, träffas regelbundet sedan 2016. Uppdraget är att samverka i vårdkedjans alla delar och också stödja samverkansgrupp geriatrik, demens och palliativ vård med frågor kring stroke och också sprida kunskap t.ex. när nationella riktlinjer uppdaterats.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:13