Omsorgskoordinatorer

Omsorgskoordinatorer är en funktion på akutmottagningarna som jobbar med att stärka nätverket kring sköra och mångbesökande patienter.

 Läs mer...

Kontakt

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Närvårdskoordinator
eva-marie.gustafsson@vgregion.se

1

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:11