Mobilt närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet vänder sig till individer med omfattande behov av vård- och omsorg på slutenvårds nivå. Målgruppen är individer med multisjuklighet i instabilt läge, där vården kräver en samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

Läs mer

Remiss till närsjukvårdsteam  (Att fylla i på skärmen.)

Remiss till närsjukårdsteam (Att skriva ut och fylla i manuellt.)

Länkar


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:06