Medicinska vårdplaner

Medicinsk vårdplan är ett standardiserat dokument som innehåller en individuell vårdplan med syfte att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.

 Läs mer...

Kontakt

Solveig Wanland
Distriktsläkare Tidan vårdcentral
solveig.wanland@vgregion.se

Maria Björck
Falköping kommun
maria.bjorck@falkoping.se

Länkar

Information från Region Uppsala: PHASE-20


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:03