Beslutsstöd

Beslutsstöd BViS (Beslutsstöd för vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen.

 Läs mer...

Kontakt

Maria Björck
Falköping kommun
maria.bjorck@falkoping.se

Checklista

Informationsblad BViS 

Manual

Uppdragsbeskrivning kontaktperson BViS

Utbildningsmaterial BViS (PowerPoint-format)
Öppna så här:
Webbläsare Explorer: Klicka på länken och välj Öppna alt Spara/Spara som
Webbläsare Chrome: Filen lägger sig i skärmens nederkant och öppnas därifrån. Alternativt högerklicka på länken och "Spara som". Hämta/öppna från den mapp du sparat i.

Länkar


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:01