Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är processtöd för Styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg och ansvarar för att bereda ärenden till styrgruppens möten. Gruppen ansvarar också för att bereda dagordningar, skriva minnesanteckningar och att kommunicera dessa till styrgruppens medlemmar. Beredningsgruppens består av representanter från Skaraborgs Sjukhus, Primärvården, Skaraborgs kommunalförbund och Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, VGR.

Kontakt beredningsgrupp

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Skaraborgs Sjukhus
Telefon: 070-0823317
E-post: eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Jeanette Andersson
Skaraborgs Kommunalförbund
Telefon: 073-461 80 45
E-post: jeanette.andersson@skaraborg.se

Nils-Gunnar Främberg 
Primärvården
Telefon: 073-352 17 28
E-post: nils.gunnar.framberg@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:58