Grafisk manual

Enhetlig bild av Vårdsamverkan Skaraborg

En gemensam visuell profil skapar en tydlig, enhetlig och konsekvent visuell kommunikation med omvärlden. Genom att följa de grafiska riktlinjerna skapar vi en tydlig bild av Vårdsamverkan Skaraborg. Den här manualen beskriver hur Vårdsamverkan Skaraborgs visuella profil ska användas.

Grafisk manual för Vårdsamverkan Skaraborg


Senast uppdaterad: 2019-03-28 15:11