Mallar och grafisk profil

För att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden finns ett antal mallar för olika typer av dokument där Vårdsamverkan Skaraborg är avsändare.

Om du använder webbläsaren Internet Explorer, gör så här för att använda en mall:

  • klicka på länken till den mall du vill använda
  • spara dokumentet med nytt namn i ditt dokumentbibliotek
  • skriv i mallen och spara. 

Om du använder Google Chrome: 

  • klicka på länken som lägger sig längst ned på skärmen
  • öppna dokumentet och spara det
  • skriv i mallen och spara.

Färger, teckensnitt och logotyp ska inte ändras.

 

Wordmallar

Infoblad blå 

Infoblad ljusblå

Infoblad grön1

Infoblad grön2 

 

Mall för dagordning 

Mall för lokal anvisning  

Mall för minnesanteckningar

Mall för rapport

Mall för uppdrag samverkansgrupper

PowerPoint-mallar

PowerPoint-mall vårdamverkan - blå 1 

PowerPoint-mall vårdsamverkan - blå med Organisationsskiss och karta Skaraborg

PowerPoint-mall vårdsamverkan - blå, ljus

PowerPoint-mall vårdsamverkan - grön 1

PowerPoint-mall vårdsamverkan - grön 2

Grafisk manual

Vårdsamverkan Skaraborgs visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent visuell kommunikation med omvärlden. Läs mer om det i den grafiska manualen.

Grafisk manual 


Senast uppdaterad: 2019-02-20 15:38