AK-Antikoagulantiabehandling

Vårdprogram och riktlinjer:
Tromboembolism 2014

SSTH kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia NOAK 

Remisser:
Remiss för antikoagulantiabehandling

PM och riktlinjer:
CHADS2

Checklista vid insättning av Eliquis eller Xarelto - läkare

Handläggning vid misstänkt DVT

Patientinformation:
WARAN 2018

NOAK 2018

 

Tandläkare:
Tandläkarremiss

PM Blodstillning tandläkaringrepp

PM Tandextraktioner

Tandläkaringrepp patientinformation

Senast uppdaterad: 2018-06-05 14:07